Consultas y sugerencias

Visor de formularios

Da su consentimiento para la utilización de los datos de este formulario. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas sobre tratamiento de datos personales (RGPD). Le informamos que la finalidad del Observatorio Empresarial de Navarra es gestionar su solicitud o petición. Además, puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento ante el responsable del tratamiento

Baimena ematen du inprimaki honetako datuak erabiltzeko. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedaturikoa betez. Jakinarazten dizugu Nafarroako Enpresen Behatokiaren helburua zure eskabidea edo eskaera kudeatzea dela. Bestetik, jakin ezazu datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu eta eramateko eskubideak eta haien tratamendua mugatu edo aurkaratzeko eskubideak erabil ditzakezula datuak tratatzeko ardura duenaren aurrean