Espezializazio Adimentsua

S4tik datozen helburuak lortu diren ezagutzea eta lorpen horiek neurtzea.

 

˝Next Generation˝ planetatik datozen helburuak lortu diren ezagutzea eta lorpen horiek neurtzea.

Balioa sortzea

Ekonomiaren eta enpresen jardueraren emaitzak ezagutzea eta neurtzea, hala nola fakturazioa edo inbertsioak.

Enplegua

Enpleguaren arloko emaitzak ezagutzea eta neurtzea.

Jasangarritasuna

Ingurumen eta jasangarritasunaren arloko Europako politiketatik datozen konpromisoak lortu diren ezagutzea eta lorpen horiek neurtzea.

Administrazio publikoa

Garapen ekonomikorako eta enpresen sustapenerako politiken diseinuan egindako aurrerapenak ezagutzea eta neurtzea.

Giza kapitala

Herritarren prestakuntza-maila eta gaikuntza-maila ezagutzea eta neurtzea (oinarrizkoa, ertaina eta aurreratua), eta orobat neurtzea zer-nola transferitzen den ezagutza merkatura.

Azpiegiturak

Lurraldean hedatutako azpiegituren bilakaera ezagutzea eta neurtzea.

 

Industria-lurraren erabilgarritasuna

Teknologia

Enpresa handiek, ETEek eta mikro-ETEek teknologiak nola erabiltzen dituzten jakitea eta neurtzea.

 

Teknologia ekoizten duten enpresak ezagutzea eta neurtzea.